من اصلاح گرای اصول طلبم!!!!

همه می گوینداصلاح طلبی یا اصولگرا؟

قبل تشکیل دولت جناب آقای روحانی دوست داشتم بگویم معتدلم  ولی اکنون نمی توانم بگویم! ترجیح می دهم بگویم اصلاح گرای اصول طلب !!!!!!!!!

شاید بخندید، شاید بگویید منافق گونه و شاید هم بگویید بی طرف

ولی من تاکید می کنم اصلاح گرای اصول طلب. دلیل متقنی برای حرفم دارم و آن اینست که چگونه می تواند یک شیعه بگوید من شیعه هستم و اصول و مبانی اسلام و تشیع را قبول دارم ولی به اصلاح و پویایی فکر نمی کنم و سنت را قبول ندارم. مگر می شود ولی فقیه را قبول داشت و حکم حکومتی و تشخیص رهبر را قبول داشت ولی گفت اصلاحات نیاز نیست. مگر می شود پویایی ۱۴۰۰ساله اسلام را دید و تغییر و تحولات را انکار کرد ویاهایی دیگر

کشور ما امروز آبستن حوادث و اتفاقات مختلف است و هر چه رو به جلو می گذرد بیشتر و بیشتر دستخوش آن می گردد. فقیر فقیرتر، غنی غنی تر می شود ،دروغ  ها بزرگتر، جناح ها ناکارآمدتر، فرهنگ ضعیفتر و… چرا؟

چون ما دوستدار تعصبیم، و متعصبین را دوست داریم و هرچی می کشیم از این فرهنگ ضعیفمان است.

به نظر این بنده حقیر ما فقط باید معتدل باشیم البته این نظر من نیست نظر دین ماست. اگر توانستید امام علی (ع) را اصلاح طلب و امام حسن(ع) را اعتدال گرا و امام حسین (ع) را اصولگرا بدانید تمام این حرکت ها و اظهار نظرات قابل قبول یا تامل است. ولی از آنجایی که این پیشوایان عزیز ما هر کدام در زمان خود بهترین شیوه ها برای عزت و سربلندی اسلام و ترویج آن را برگزیدند نشان دهنده اینست که آنان دوست داشتند به ما این را بیاموزند که به اصول پایبند و از اصلاحات نیز گریزان نباشید ولی…

امروز آمارها نشان می دهد که عوامفریبی دیگر مثل گذشته پاسخگو نیست. دیگر ناهار و شام دادن های تبلیغاتی موثر نیست و حتی دیگر تهمت و افترا به تنهایی نمی تواند ذهن ها را از حق  منحرف سازد هرچند بی تاثیر نیست.

ما در هر دو جناح راست و چپ هم تندرو داریم و هم کندرو. در گروه نو ظهور اعتدال که ای کاش معتدل می بود نیز نشد که فرهنگ معتدل و شیعه واقعی بودن را نهادینه سازند.

به نظر این بنده حقیر جناح یا گروه یا حزبی می تواند به معنای واقعی کلمه طرفدار مردم ، نظام و کشور باشد که وقتی به قدرت رسید تمام تندروها و افراطی های جناح ها را حذف و معتدلین و زحمتکشان آن ها را به میدان بیاورد و ضمن داشتن تشکیلات مشخص که دوره به دوره تغییر نکنند تمام وقت خود را صرف مردم و محرومیت زدایی و پیشرفت نماید، که در حال حاضر یافت نمی شود و بنظرم باید منتظر ظهور جوانان متدین، متخصص و انقلابی دهه ۶۰ به بعد باشیم تا یا با کمک بزرگان و علمای دین و سیاست توامان و یا با کمک حضرت عزرائیل عزیز کم کم با خروج افراطی ها معتدلین واقعی پای کار بیایند تا ان شالله دوباره اقتدار و عزت اسلامی – ایرانی امان بدون دغدغه و تفرقه به ایرانمان بازگردد.

متولد شهرستان کاشمر ساکن شهرستا نهای : کاشمر، بردسکن، خلیل آباد، قائنات، فیض آباد، نیشابور، طبس، فریمان، درگز، بجنورد و شیراز و 19 سال ساکن مشهد ولایتی و غیر متعصب بر روی جناحی خاص، متنفر از تندروی