آیادولت دوم روحانی با اولش یکی خواهد بود؟

دولت اول دیگر تکرار نمی شود
دور دوم دولت روحانی با گذشته تفاوت های اساسی خواهد داشت.

برخی ممکن است نگران باشند که پیروزی مجدد روحانی باعث تکرار و حتا صریح تر شدن تندروی های گذشته باشد.

به نظر میرسد ماجرا چنین نیست.

به سه دلیل؛
یکم. نسبت دولت با مردم
رشد مردم

مردم در این انتخابات شناخت دقیقی از دولت پیدا کردند ولو اینکه به هر دلیلی روحانی را برای ادامه کارهای نیمه تمام گذشته انتخاب کرده باشند. بسیاری از ناگفته‌ها گفته شد. امروز این دولت با مردمی مواجه است که “می دانند”.  ادامه کتمان‌کاری‌ها ممکن نیست.

دوم.نسبت دولت با منتقدان.
منتقد‌۱۶‌میلیونی

دولت آقای روحانی با جبهه انتقادی سرسختی مواجه است. این جریان انتقادی برای اولین بارست که چنین پرقدرت شکل می گیرد. بعد از هیچ انتخاباتی چنین جبهه یک پارچه و منسجمی ایجاد نشده است. البته سال ۸۸ نمونه ای از این جریان منتقد یکپارچه در میان اصلاح طلبان در حال شکل گیری بود که با قانون گریزی سران آن از هم پاشید.
سال ۹۲ هم به جهت تکثر نامزدهای اصولگرا، بعد از انتخابات این جبهه واحد منتقد شکل نگرفت. اما این دوره کاملا متفاوت است.
یک منتقد قدرتمند و متحد ۱۶ میلیون نفری.

سوم. نسبت دولت با طرفداران.
مطالبات متفاوت

طرفداران دولت در دور دوم انتخابات تنها افراد سیاسی نیستند. بسیاری از کسانی که به روحانی رای دادند انتظار دارند کارهای ناتمام گذشته را تمام کند و به وعده های انتخاباتی اش جامه عمل بپوشاند. بی اعتنایی به وعده های انتخاباتی اینبار ممکن نیست چون با رای متن مردم استمرار یافته است نه صرفا آرای سیاسی. ناچار است کار کند.

به سه دلیل گفته شده انتظار می رود دولت روحانی در دور دوم انتخابات نسبت به دور اول  کارآمدتر ظاهر شود.

به رای مردم بد و بیراه نگیم
بزرگترین اشتباه این روزهای ما

بزرگترین اشتباه این روزهای ما نشستن و افسردگی بعد از شکست است. بدتر اینکه خدای نکرده به رای و گرایش مردم بدگمان باشیم.

اولا تکلیف یک چیز را برای خودمان روشن کنیم؛ اینجا رقابت حق و باطل نیست. رقابت انقلاب و ضدانقلاب هم نیست. رقابت دو نوع نگاه به انقلاب بود. البته انقلاب به ما معیار حق داده است و می توانیم بُعد و قُرب آدم ها به “حق و انقلابی گری” را تحلیل کنیم.

و اما مهمتر؛
آیا خواست مردم برگشت از حق و انقلاب است؟ این اشتباه فاحشی است. رای‌مردم حق است. رای مردم به انقلاب است.  رای مردم به عزت و شفافیت و کرامت و غیره است. تردید نکنیم.

اگر هم خطایی است در تشخیص مصداق است. و این نیز از کم کاری ماست. نتوانستیم “حق غلیظ تر” و “انقلابی تر” را نشان دهیم. هم “ما نتوانستیم” و هم اهل مکر و نیرنگ “نگذاشتند” و رقیب هراسی کردند.

با این نگاه باید پرقدرت تر ظاهر شد. مردم دلشان با حق است. باید تلاش کنیم حق را نمایش دهیم.

منبع : الف

متولد شهرستان کاشمر ساکن شهرستا نهای : کاشمر، بردسکن، خلیل آباد، قائنات، فیض آباد، نیشابور، طبس، فریمان، درگز، بجنورد و شیراز و 19 سال ساکن مشهد ولایتی و غیر متعصب بر روی جناحی خاص، متنفر از تندروی